Wybierz swój sklep:

Szkoły i uczniowie

Rekrutacja uczniów

Jeśli chcesz zgłosić się do programu wykonaj kilka kroków:

  1. Sprawdź czy Twoja szkoła bierze udział w programie na liście szkół (lista szkół biorących udział w programie w roku szkolnym 2016/2017 zostanie opublikowana w terminie do 9 września 2016 r.).
  2. Jeśli Twoja szkoła znajduje się na liście przeczytaj Regulamin, a następnie pobierz dokumenty potrzebne do aplikacji z zakładki dokumenty do pobrania.
  3. Złóż wypełnione dokumenty u Szkolnego Koordynatora Programu w terminie od 12 do 30 września 2016 r.

I to wszystko! Teraz czekasz na informację od Koordynatora Programu czy otrzymałeś stypendium. Po obradach Komisji stypendialnej i akceptacji listy rankingowej uczniów, w terminie do 28 października, zostaną wyłonieni tegoroczni stypendyści.