Wybierz swój sklep:

V Edycja programu

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizujemy od 2012 roku. Naszym głównym celem jest rozwój niespożytego kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce przez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów. Premiujemy angażujących się społecznie oraz tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń.

Piąta edycja programu „Na rodzinę można liczyć”, podobnie jak poprzednia, jest przeznaczona dla młodzieży zaangażowanej społecznie, w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne. Takie osoby mogą stać się wzorem do naśladowania w swoim najbliższym otoczeniu oraz wśród ludzi, którym pomagają.

Dotychczas, w ramach tego wyjątkowego projektu, udało się stworzyć Fundusz Stypendialny, którego wartość wyniosła już 1 097 679 zł. Środki te zostały przeznaczone na stypendia dla 549 najlepszych uczniów ze 171 szkół partnerskich w całej Polsce.

Organizatorami programu są IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja