Wybierz swój sklep:

V Edycja programu

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany był od 2012 roku i miał na celu rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych w Polsce przez fundowanie w trakcie roku szkolnego stypendiów dla uczniów. Jego uczestnikami była zaangażowana społecznie młodzież, która chce rozwijać swoje pasje, ale często nie ma wystarczających środków na realizację swoich marzeń.

Stypendyści piątej edycji programu „Na rodzinę można liczyć”, podobnie jak poprzednich, realizowali projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne, stając się wzorem do naśladowania w swoim najbliższym otoczeniu.

W ramach tego wyjątkowego projektu, udało się stworzyć Fundusz Stypendialny, którego wartość wyniosła ponad milion złotych. Środki te zostały przeznaczone na stypendia dla 729 najlepszych uczniów z 200 szkół partnerskich w całej Polsce.

Organizatorami programu są IKEA oraz Fundacja Świętego Mikołaja